Inloggen

biljart biljarten software uitslag biljartsoftware uitslagen stand uitslagenverwerking standen score competitie verwerking

biljartwedstrijden dwangstoot trekstoot doorduwen speelbal liften trekstootvorm dedans carambole aanspeelballen bal rechteracquit nastoot kadervak biljarten biljart biljartwedstrijd rollijn puntentelling nabeurt

Ruurlo - Geliefde voorzitter District Berkel & Slinge op 77-jarige leeftijd overleden in Ruurlo. Kinderen en kleinkinderen uiten het gemis in mooie brief. Biljart - Aandachtspunten KNBB voor toekomst: benutten maatschappelijke waarde biljarten voor ouderen; ouderen langer behouden voor het biljarten; inzetten op ledengroei in alle leeftijden / aan ons binden van niet-gebonden of niet-competitiespelende biljarters; blijven inzetten op behoud fijnmazig verenigingsnetwerk. Driebanden - Nieuwe naamgever voor Eredivisie gezocht, als opvolger van Buffalo League. Biedingen vanaf €4.000.

www.airports4xp.info
BSC Biljartschool Dirk van der Veen 

Competitiedeelname

Maak uw keuze:
Club seizoen 2019 / 2020
Angelo Salverda (20)
Auke Bleeker (75)
Bart Zurink (30)
Bouke Hofstra (100)
Bouke Hofstra (bandstoten) (55)
Cor van de Zaag (40)
Eelko Romkema (70)
Eeltje Westra (80)
Eeltje Westra (bandstoten) (40)
Enne Riemersma (40)
Enno Kim (60)
Folkert Gietema (80)
Frank Tichelman (150)
Frans Boersma (60)
Frans Boersma (bandstoten) (40)
Gerard Rasing (50)
Gerrit Stelwagen (50)
Gerrit Stelwagen (bandstoten) (30)
Harry Soepboer (38/2) (160)
Hendrik de Leeuw (20)
Hiele Walinga (40)
Hillebrand van Bemmel (120)
Hylke Dam (150)
Hylke Dam (38/2) (110)
Hylke Dam (bandstoten) (55)
Jaap Postma (60)
Jabe Stummel (60)
Jan Dijkstra (55)
Jan Pulles (40)
Jan van der Klis (30)
Jetze Nagel (90)
Joop Minnema (75)
Joop Minnema (bandstoten) (35)
Jouke van der Heide (120)
Jouke van der Zee (110)
Klaas Abma (50)
Leo Rinia (50)
Leo Rinia (bandstoten) (25)
Lieuwe Eringa (60)
Lieuwe Monsma (55)
Luitzen Wesselius (120)
Maye Hoekstra (60)
Maye Hoekstra (bandstoten) (25)
Michelle Jorritsma (30)
Parcal Bergsma (38/2) (110)
Pascal Bergsma (200)
Pascal Bergsma (bandstoten) (50)
Peter Turk (120)
Piet de Vries (40)
Piet Swart (90)
Piet Swart (bandstoten) (35)
Piet van Middelaar (50)
Pieter Eisma (120)
Pieter Thibaudier (150)
Richard Tinga (90)
Rob Lorier (35)
Roy Regeling (120)
Simon Boschma (40)
Simon Peul (160)
Teake Kuipers (30)
Vincent Postma (120)
Willem Bosscha (25)
Zomer competitie 2019

Alles sluiten